1. กรุณาใส่หมายเลขบัตรเดบิต
    Enter Debit Card Number
  2. กรุณาใส่ข้อมูลบัตรของท่าน
    Please input your card     information
  3. กำหนดข้อความยืนยันส่วนตัว และรหัสผ่าน Verified by VISA
Create your Personal Message and VBV Password
  4. ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
    Accept Terms and Conditions
  5. รายการเสร็จสมบูรณ์
    Registration Completed
 
กรุณาระบุหมายเลขบัตร
Please input your card number

หมายเหตุ : หมายเลขบัตร K-Debit Cardของท่านจะใช้ในการระบุตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของท่านระหว่างการลงทะเบียนการใช้บริการ Internet Shopping by K-Debit Card ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

Remark : Note that your K-Debit Card data will only be used to verify your identity as part of registering your card with Internet Shopping by K-Debit Card, and to check your eligibility. This information will be kept as confidential. See Privacy Policy


 
กรณีท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่รับ OTP บริการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย(Internet Shopping by K-Debit Card) ได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ K-Contact Center โทร 0-28888888

If your have changed your mobile number Internet Shopping by K-Debit Card for receive OTP at ATM or need more information,
please contact K-Contact Center Tel.0-28888888
 
© Kasikornbank PCL 2010. All rights reserved.
เทคนิคเพื่อความปลอดภัย
Security Tips
| นโยบายความเป็นส่วนตัว
Privacy Policy
|

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
Terms & Conditions