1. กรุณาใส่หมายเลขบัตร K- Web     Shopping Card
    Enter K- Web Shopping Card     Number
  2. กรุณาใส่ข้อมูลบัตรของท่าน
    Please input your card     information
  3. เลือกรูปแบบการใช้บริการ Verified by     VISA
    Select payment authentication     method
  4. กำหนดข้อความยืนยันส่วนตัว และรหัสผ่าน     Verified by VISA
    Create your Personal Message     and VbV Password
  5. ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลง
    Accept Terms and Conditions
6. รายการเสร็จสมบูรณ์
    Registration Completed
กรุณาระบุหมายเลขบัตร
Please input your card number
 

หมายเหตุ : หมายเลขบัตร K-Web Shopping Cardของท่านจะใช้ในการระบุตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของท่านระหว่างการลงทะเบียนการใช้บริการ Verified by Visa ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

Remark : Note that your K-Web Shopping Card data will only be used to verify your identity as part of registering your card with the Verified by Visa service, and to check your eligibility. This information will be kept as confidential. See Privacy Policy

           

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน K-Contact Center โทร 02 888 8888
For more information, please contact K-Contact Center Tel. 02 888 8888
 
© Kasikornbank PCL 2010. All rights reserved.
เทคนิคเพื่อความปลอดภัย
Security Tips
| นโยบายความเป็นส่วนตัว
Privacy Policy
|

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
Terms & Conditions