1. กรุณาใส่หมายเลขบัตรเครดิต
    Enter Card Number
  2. กรุณาใส่ข้อมูลบัตรของท่าน
    Please input your card     information
  3. เลือกรูปแบบการใช้บริการ     MasterCard SecureCode
    Select payment authentication     method
  4. กำหนดข้อความยืนยันส่วนตัว และรหัสผ่าน     MasterCard SecureCode
    Create your Personal Message     and SecureCode Password
  5. ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลง
    Accept Terms and Conditions
6. รายการเสร็จสมบูรณ์
    Registration Completed
กรุณาระบุหมายเลขบัตร
Please input your card number

หมายเหตุ : หมายเลขบัตรเครดิตของท่านจะใช้ในการระบุตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของท่านระหว่างการลงทะเบียนการใช้บริการ MasterCard® SecureCode™ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน นโยบายความเป็นส่วนตัว

Remark : Note that your credit card data will only be used to verify your identity as part of registering your card with the MasterCard® SecureCode™ service, and to check your eligibility. This information will be kept as confidential. See Privacy Policy

                  
การลงทะเบียน Verfied by Visa / MasterCard SecureCode ธนาคารจะส่งรหัสผ่านแบบ OTP (One-Time Password) ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ให้ไว้กับธนาคาร กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่รับรหัสผ่านแบบ OTP กรุณาติดต่อ K-Contact Center โทร. 0-28888888, จากนั้นคลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง

For Verified by Visa / MasterCard SecureCode Registration, the bank will send OTP (One-Time Password) via SMS to your registered mobile phone number. If you would like to change your mobile number to receive OTP,
please contact K-Contact Center Tel. 0-28888888, then click "information update".
 
© Kasikornbank PCL 2010. All rights reserved.
เทคนิคเพื่อความปลอดภัย
Security Tips
| นโยบายความเป็นส่วนตัว
Privacy Policy
|

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
Terms & Conditions